Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000034302".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 30-08-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22226
Eindpagina 4
Identifier 0000034302
Omschrijving ADVIES RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22226 ondernummer B
Ondernummer B
Ondertekening De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening De Vice-President van de Raad van State
Ondertekening E. ter Veld
Ondertekening W. Scholten
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Intrekking van de Algemene Weduwe- en Wezenwet, invoering van de Algemene nabestaandenwet, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet Anw)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000034302/1/pdf/SGD_19901991_0007934.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020