Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000033255".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 20-03-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21992
Eindpagina 2
Identifier 0000033255
Omschrijving EINDVERSLAG
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21992 ondernummer 7
Ondernummer 7
Ondertekening De griffier van de Commissie
Ondertekening De voorzitter van de Commissie
Ondertekening Hillen
Ondertekening Van Leyenhorst
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het opnemen van een andere grondslag voor indexering alsmede uniformering daarvan (heroriëntering studiefinanciering VII)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000033255/1/pdf/SGD_19901991_0006684.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020