Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000030419".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-01-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21646
Identifier 0000030419
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21646 ondernummer 7
Omschrijving NOTA VAN WIJZIGING
Ondernummer 7
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening M.J.J. van Amelsvoort
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Goedkeuring en uitvoering van het op 16 februari 1990 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1990, 50)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000030419/1/pdf/SGD_19901991_0003962.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020