Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000030402".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 16
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 16-10-1990
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21644
Eindpagina 16
Identifier 0000030402
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21644 ondernummer 5
Omschrijving VOORLOPIG VERSLAG
Ondernummer 5
Ondertekening De griffier van de Commissie
Ondertekening De voorzitter van de Commissie
Ondertekening Doelman-Pel
Ondertekening Van Dijk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleidingen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000030402/1/pdf/SGD_19901991_0003945.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020