Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000030401".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 11-01-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21643
Eindpagina 2
Identifier 0000030401
Omschrijving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21643 ondernummer 7
Ondernummer 7
Ondertekening De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met tijdelijke directeursbenoeming aan twee scholen en in verband met accountantscontrole bij openbare scholen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000030401/1/pdf/SGD_19901991_0003944.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020