Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000037720".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 12-12-1989
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21106
Identifier 0000037720
Omschrijving AMENDEMENTEN VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN C.S.
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 21106 ondernummer 9
Ondernummer 9
Ondertekening Jorritsma-Lebbink
Ondertekening Schimmel
Ondertekening Soutendijk-van Appeldoorn
Ondertekening Van Nieuwenhoven
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Wijziging van de Ziektewet (mogelijkheid tot flexibele opneming en verlenging van de periode van het recht op ziekengeld in verband met bevalling alsmede invoering van dit recht voor vrijwillig verzekerden) en daarmee samenhangend wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19891990/0000037720/1/pdf/SGD_19891990_0003194.pdf
Vergaderjaar 1989-1990
Wijzigingsdatum 02-06-2020