Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000036664".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 27-10-1989
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19999
Identifier 0000036664
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 19999 ondernummer 13
Ondernummer 13
Ondertekening De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Ondertekening L.C. Brinkman
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Worrell tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19891990/0000036664/1/pdf/SGD_19891990_0002155.pdf
Vergaderjaar 1989-1990
Wijzigingsdatum 02-06-2020