Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000314812".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 13
Identifier 0000314812
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1920-1921 kamerstuknummer 13 ondernummer 13
Ondernummer 13
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Goedkeuring van het den 18den December 1913 te Washington tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten verdrag betreffende de onderwerping van geschillen aan eene permanente internationale commissie ter fine van onderzoek en verslag
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19201921/0000314812/1/pdf/SGD_19201921_0001927.pdf
Vergaderjaar 1920-1921
Wijzigingsdatum 01-06-2020