Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000330586".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 106
Identifier 0000330586
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1916-1917 kamerstuknummer 106 ondernummer 106
Ondernummer 106
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel ONTWERP VAN WET tot heffing eener belasting als bijdrage in de kosten van de vloot, inzonderheid voor zoover deze strekt tot verdediging van Nederlandsch-Indië
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19161917/0000330586/1/pdf/SGD_19161917_0000578.pdf
Vergaderjaar 1916-1917
Wijzigingsdatum 01-06-2020