Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000347956".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 109
Identifier 0000347956
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1909-1910 kamerstuknummer 109 ondernummer 109
Ondernummer 109
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel TELEGRAAFOVEREENKOMST tusschen Nederland, Duitschland en Noorwegen gesloten, strekkende tot wijziging van die van 15 Mei 1897 (Staatsblad 1897, nº. 202)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19091910/0000347956/1/pdf/SGD_19091910_0000471.pdf
Vergaderjaar 1909-1910
Wijzigingsdatum 01-06-2020