Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000347907".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 73
Identifier 0000347907
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1909-1910 kamerstuknummer 73 ondernummer 73
Ondernummer 73
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel ONTWERP VAN WET tot goedkeuring der overeenkomst tot oprichting van een Internationaal Gezondheidsbureau, den 9den December 1907 te Rome gesloten tusschen België, Brazilië, Spanje, de Vereenigde Staten, Frankrijk, Groot-Britannië en Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Zwitserland en Egypte
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19091910/0000347907/1/pdf/SGD_19091910_0000430.pdf
Vergaderjaar 1909-1910
Wijzigingsdatum 01-06-2020