Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000349736".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 26-07-1909
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 34
Eindpagina 590
Identifier 0000349736
Omschrijving EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 34 ondernummer 34
Ondernummer 34
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening FRANSSEN
Ondertekening NELISSEN
Ondertekening STAAL
Ondertekening VAN LAMSWEERDE
Ondertekening VAN WASSENAER VAN ROSANDE
Ondertekening WOLTJER
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 585
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad nº. 64), houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen en nadere wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de ouderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, zoomede van een daarmede verband houdend voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349736/1/pdf/SGD_19081909_0000168.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020