Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000349568".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 29-12-1908
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 175
Eindpagina 174
Identifier 0000349568
Omschrijving EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 175 ondernummer 175
Ondernummer 175
Ondertekening HAFFMANS
Ondertekening RAYMAKERS
Ondertekening STAAL
Ondertekening VAN DEN BIESEN
Ondertekening VERMEULEN
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 174
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349568/1/pdf/SGD_19081909_0000062.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020