Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000352288".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 82
Identifier 0000352288
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1907-1908 kamerstuknummer 82 ondernummer 82
Ondernummer 82
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel ALGEMEENE REKENING van Staatsontvangsten en uitgaven: Rekeningen wegens : het fonds der Algemeene Landsdrukkerij ; de raming van uitgaaf van door het Departement van Marine gedane verstrekkingen ; de raming van uitgaaf van door het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, alle over 1902
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19071908/0000352288/1/pdf/SGD_19071908_0000497.pdf
Vergaderjaar 1907-1908
Wijzigingsdatum 01-06-2020