Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000355696".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 1
Eindpagina 61
Identifier 0000355696
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1906-1907 kamerstuknummer 1 ondernummer 8
Omschrijving NOTA TOT VERBETERING VAN EENE MISSTELLING IN DE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ondernummer 8
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 61
Taal nl
Titel Aanvulling der wet van December 1906 (Staatsblad nº. ), houdende aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de uitgaven begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19061907/0000355696/1/pdf/SGD_19061907_0001376.pdf
Vergaderjaar 1906-1907
Wijzigingsdatum 01-06-2020