Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000361728".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 23-04-1903
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 112
Eindpagina 290
Identifier 0000361728
Omschrijving EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1902-1903 kamerstuknummer 112 ondernummer 112
Ondernummer 112
Ondertekening HAVELAAR
Ondertekening NIJSINGH
Ondertekening VAN BONEVAL FAURE
Ondertekening VAN ROIJEN
Ondertekening VAN VELZEN
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 290
Taal nl
Titel Ontwerp van wet tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Middelburg naar Domburg, met een zijtak van Koudekerke naar Vlissingen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19021903/0000361728/1/pdf/SGD_19021903_0000083.pdf
Vergaderjaar 1902-1903
Wijzigingsdatum 01-06-2020