Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000000234".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 02-12-1994
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23942
Eindpagina 3
Identifier 0000000234
Omschrijving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23942 ondernummer 119
Ondernummer 119
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet van 24 december 1993, Stb. 733, in het kader van het belastingplan 1995
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19941995/0000000234/1/pdf/SGD_19941995_0000218.pdf
Vergaderjaar 1994-1995
Wijzigingsdatum 02-06-2020