Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer OCV / UCV. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000003710".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 28
Behandeld dossier 21980
Behandeld dossier 23400
Behandeld dossier 23400-VI
Behandeld dossier 23451
Beschikbaar sinds 07-04-2021
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 13-12-1993
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 28
Identifier 0000003710
Omschrijving 23ste vergadering : Bijzondere Commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid en Vaste Commissie voor justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer OCV / UCV
Spreker d'Ancona
Spreker Dijkstal
Spreker Kamp
Spreker Kosto
Spreker Lankhorst
Spreker Leerling
Spreker Mulder-van Dam
Spreker Soutendijk-van Appeldoorn
Spreker van der Vlies
Spreker Versnel-Schmitz
Spreker Vliegenthart
Startpagina 1
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1993-1994 13 december 1993
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19931994/0000003710/1/pdf/SGD_19931994_0001121.pdf
Vergaderjaar 1993-1994
Wijzigingsdatum 07-04-2021