Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000041007".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 30
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21551
Eindpagina 30
Identifier 0000041007
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 21551 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening E.M.H. Hirsch Ballin
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet computercriminaliteit)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19891990/0000041007/1/pdf/SGD_19891990_0006396.pdf
Vergaderjaar 1989-1990
Wijzigingsdatum 02-06-2020