Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000105373".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 134
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 20588
Eindpagina 134
Identifier 0000105373
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20588 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening F. Korthals Altes
Ondertekening H.E. Koning
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen (Invorderingswet 1989)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000105373/1/pdf/SGD_19871988_0007441.pdf
Vergaderjaar 1987-1988
Wijzigingsdatum 02-06-2020