Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000130235".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 7
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 18891
Eindpagina 7
Identifier 0000130235
Omschrijving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1984-1985 kamerstuknummer 18891 ondernummer 10
Ondernummer 10
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Defensie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet, de Algemene militaire pensioenwet en van enige andere wetten alsmede intrekking van de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten in verband met afschaffing van de overneming premie AOW/AWW (Wet afschaffing overneming premie AOW/AWW)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19841985/0000130235/1/pdf/SGD_19841985_0007846.pdf
Vergaderjaar 1984-1985
Wijzigingsdatum 02-06-2020