Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000153808".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 26
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 17141
Eindpagina 26
Identifier 0000153808
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1981-1982 kamerstuknummer 17141 ondernummer 2
Omschrijving ONTWERP VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (derde gedeelte) (wijziging van Boek 4)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19811982/0000153808/1/pdf/SGD_19811982_0004649.pdf
Vergaderjaar 1981-1982
Wijzigingsdatum 02-06-2020