Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000159989".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 39
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 14390
Eindpagina 41
Identifier 0000159989
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1980-1981 kamerstuknummer 14390 ondernummer 296
Ondernummer 296
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 3
Taal nl
Titel Structuurschema Verkeer en Vervoer. Deel e: Tekst van de naar aanleiding van de parlementaire behandeling vastgestelde planologische kernbeslissing
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19801981/0000159989/1/pdf/SGD_19801981_0002155.pdf
Vergaderjaar 1980-1981
Wijzigingsdatum 02-06-2020