Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000172966".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 16164
Eindpagina 8
Identifier 0000172966
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1979-1980 kamerstuknummer 16164 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Ondertekening De Vice-Minister-President
Ondertekening E.A. Haars
Ondertekening H. Wiegel
Ondertekening H. Wiegel
Ondertekening Minister van Algemene Zaken
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1147
Startpagina 3
Taal nl
Titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19791980/0000172966/1/pdf/SGD_19791980_0007021.pdf
Vergaderjaar 1979-1980
Wijzigingsdatum 01-06-2020