Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000176986".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 148
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 14390
Eindpagina 148
Identifier 0000176986
Omschrijving DEEL C ADVIEZEN VAN DE RAAD VAN DE WATERSTAAT EN VAN DE RAAD VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1978-1979 kamerstuknummer 14390 ondernummer 7
Ondernummer 7
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Structuurschema Verkeer en Vervoer
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19781979/0000176986/1/pdf/SGD_19781979_0002997.pdf
Vergaderjaar 1978-1979
Wijzigingsdatum 01-06-2020