Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000197086".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 10
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 13713
Eindpagina 20
Identifier 0000197086
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1975-1976 kamerstuknummer 13713 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening A.A.M. van Agt
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Ondertekening J.P.A. Gruijters
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 11
Taal nl
Titel Regeling van een voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerend goed
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19751976/0000197086/1/pdf/SGD_19751976_0004369.pdf
Vergaderjaar 1975-1976
Wijzigingsdatum 01-06-2020