Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000280592".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 3771
Eindpagina 19
Identifier 0000280592
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1954-1955 kamerstuknummer 3771 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening L.A. DONKER
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 14
Taal nl
Titel Vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19541955/0000280592/1/pdf/SGD_19541955_0001672.pdf
Vergaderjaar 1954-1955
Wijzigingsdatum 01-06-2020