Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000322148".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 16
Behandeld dossier 211
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 09-05-1919
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 2250
Identifier 0000322148
Omschrijving Handelingen Tweede Kamer 1918-1919 09 mei 1919
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker Beumer
Spreker de Geer
Spreker de Savornin Lohman
Spreker Fock
Spreker Heemskerk
Spreker Marchant
Spreker Nolens
Spreker Ruijs de Beerenbrouck
Spreker Schaper
Spreker Schokking
Spreker ter Laan
Spreker Troelstra
Startpagina 2235
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer 1918-1919 09 mei 1919
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19181919/0000322148/1/pdf/SGD_19181919_0000279.pdf
Vergaderjaar 1918-1919
Wijzigingsdatum 01-06-2020