Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000330092".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 18
Behandeld dossier 44
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 16-11-1916
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 562
Identifier 0000330092
Omschrijving Handelingen Tweede Kamer 1916-1917 16 november 1916
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker Bogaardt
Spreker Cort van der Linden
Spreker de Jong
Spreker de Meester
Spreker de Savornin Lohman
Spreker Duymaer van Twist
Spreker Goeman Borgesius
Spreker Limburg
Spreker Marchant
Spreker Mendels
Spreker Nierstrasz
Spreker Rutgers
Spreker Schaper
Spreker Snoeck Henkemans
Spreker van der Voort van Zijp
Spreker van Hamel
Spreker van Leeuwen
Startpagina 545
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer 1916-1917 16 november 1916
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19161917/0000330092/1/pdf/SGD_19161917_0000183.pdf
Vergaderjaar 1916-1917
Wijzigingsdatum 01-06-2020