Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000348645".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 7
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 242
Eindpagina 15
Identifier 0000348645
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1909-1910 kamerstuknummer 242 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Binnenlandsche Zaken
Ondertekening HEEMSKERK
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 9
Taal nl
Titel Regeling van het armbestuur
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19091910/0000348645/1/pdf/SGD_19091910_0001031.pdf
Vergaderjaar 1909-1910
Wijzigingsdatum 01-06-2020