Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000349789".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 50
Behandeld dossier 3
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 22-12-1908
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 1496
Identifier 0000349789
Omschrijving Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 22 december 1908
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker Aalberse
Spreker baron van Dedem
Spreker baron van Wijnbergen
Spreker Bolsius
Spreker Bos
Spreker de Savornin Lohman
Spreker Duymaer van Twist
Spreker Heemskerk
Spreker Helsdingen
Spreker Hugenholtz
Spreker Lieftinck
Spreker Limburg
Spreker Mees
Spreker Nolens
Spreker Passtoors
Spreker Plate
Spreker Röell
Spreker Reyne
Spreker Roessingh
Spreker Roodhuyzen
Spreker Ruijs de Beerenbrouck
Spreker Schaper
Spreker Talma
Spreker ter Laan
Spreker Treub
Spreker Troelstra
Spreker Tydeman jr.
Spreker van Citters
Spreker van der Voort van Zijp
Spreker van Doorn
Spreker van Idsinga
Spreker van Kol
Spreker van Vliet jr.
Startpagina 1447
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer 1908-1909 22 december 1908
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19081909/0000349789/1/pdf/SGD_19081909_0000221.pdf
Vergaderjaar 1908-1909
Wijzigingsdatum 01-06-2020