Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000368390".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 189
Eindpagina 10
Identifier 0000368390
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1899-1900 kamerstuknummer 189 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening C. LELY
Ondertekening CORT VAN DER LINDEN
Ondertekening De Minister van Binnenlandsche Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandsche Zaken
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Minister van Koloniën
Ondertekening De Minister van Marine
Ondertekening De Minister van Oorlog
Ondertekening De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Ondertekening ELAND
Ondertekening H. GOEMAN BORGESIUS
Ondertekening PIERSON
Ondertekening RÖELL
Ondertekening W.H. DE BEAUFORT
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 10
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten overeenkomsten betreffende wetten en gebruiken van den oorlog te land en ter zee
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18991900/0000368390/1/pdf/SGD_18991900_0000938.pdf
Vergaderjaar 1899-1900
Wijzigingsdatum 01-06-2020