Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000381654".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 5
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5
Eindpagina 5
Identifier 0000381654
Omschrijving BIJLAGE C: OVERZICHTEN betreffende den oeconomischen toestand van de meeste gewesten van Nederlandsch-Indië, door de gewestelijke bestuurders opgemaakt in voldoening aan de gouvernementscirculaire van 8 November 1890 nº. 2689 (voor zooveel bedoelde overzichten in den loop van 1892 hier te lande ontvangen zijn
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1892-1893 kamerstuknummer 5 ondernummer 5
Ondernummer 5
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Koloniaal verslag van 1892. I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18921893/0000381654/1/pdf/SGD_18921893_0001432.pdf
Vergaderjaar 1892-1893
Wijzigingsdatum 01-06-2020