Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000405843".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 38
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 110
Eindpagina 38
Identifier 0000405843
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1878-1879 kamerstuknummer 110 ondernummer 2
Omschrijving ONTWERP VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wetboek van strafregt
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18781879/0000405843/1/pdf/SGD_18781879_0000651.pdf
Vergaderjaar 1878-1879
Wijzigingsdatum 01-06-2020