Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000441522".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer LXXII
Eindpagina 475
Identifier 0000441522
Omschrijving BIJLAGE C: Verzoekschrift van ingezetenen der provincie Groningen aan den heer Minister van Finantien
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1852-1853 kamerstuknummer LXXII ondernummer 5
Ondernummer 5
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 474
Taal nl
Titel Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet op het heffen der regten van in-, uit- en doorvoer enz. van 26 Augustus 1822 (Staatsblad nº. 38)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18521853/0000441522/1/pdf/SGD_18521853_0000402.pdf
Vergaderjaar 1852-1853
Wijzigingsdatum 01-06-2020