Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000441505".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer LXXII
Eindpagina 416
Identifier 0000441505
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1852-1853 kamerstuknummer LXXII ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Finantien
Ondertekening VAN BOSSE
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 411
Taal nl
Titel Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad nº. 38), over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18521853/0000441505/1/pdf/SGD_18521853_0000386.pdf
Vergaderjaar 1852-1853
Wijzigingsdatum 01-06-2020