Uw zoekopdracht heeft 204 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 148 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 147 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (85 kB)

  Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  31-05-2016 2015-2016 34300-VIII, nr. 147 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Toetreding Nederland tot het Unesco Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 146 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 145 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (98 kB)

  Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 34300-VIII, nr. 145 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 144 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (422 kB)

  Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-05-2016 2015-2016 34300-VIII, nr. 144 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (52 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 143 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-VIII, nr. 142 Tweede Kamer der Staten-Generaal