Uw zoekopdracht heeft 98 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling intrekking erkenning van BIR; tijdelijke wijziging werkgebied van Rendac Son B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2007 Staatscourant 2007, 243 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Intrekking erkenning van Ecoson B.V

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2008 Staatscourant 2008, 49 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Vrijstelling verbod permethrin 2008/III

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2008 Staatscourant 2008, 224 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Ontheffingen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni 2011, nr. 207704 betreffende een aanvraag tot ontheffing van de fosfaatgebruiksnormen voor meststoffen voor bedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2011 Staatscourant 2011, 10330 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Uitvoering van de milieueffectrapportage voor het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2013 Staatscourant 2013, 28538 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 april 2014, nr. WJZ / 14067240, betreffende ontwerp-AMvB Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2014 Staatscourant 2014, 11244 Ministerie van Economische Zaken
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) voor de voorgenomen uitbreiding van de melkrundveehouderij - A. de Graaflaan 31 te Woubrugge - W20140104 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 26469 Kaag en Braassem
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) betreffende het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie - Ripselaan 6 te Rijpwetering - W20150010 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2015 Staatscourant 2015, 14174 Kaag en Braassem
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/43854, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering en enkele verbeteringen van Bijlage 1, 2 en 3 in 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2016 Staatscourant 2016, 15585 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 februari 2017, nr. WJZ/17023701, houdende invoering van de verplichting tot betaling van een geldsom (Regeling fosfaatreductieplan 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2017 Staatscourant 2017, 9915 Ministerie van Economische Zaken