Uw zoekopdracht heeft 172 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2000 Staatscourant 2000, 100 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Bestuursreglement werkwijze van het College sanering ziekenhuisvoorzieningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2000 Staatscourant 2000, 102 College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslagverlening dr. N.M. Blokker als lid van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2000 Staatscourant 2000, 103 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instelling adviescommissie profiel en samenstelling Onderwijsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2000 Staatscourant 2000, 106 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Aanwijzingen voor EG-notificatiebepalingen vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2000 Staatscourant 2000, 107 Ministerie van Justitie
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Verzoek om commentaar consultatiedocument openbare aanbesteding wettenbestand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2000 Staatscourant 2000, 108 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling Procedure Huisvesting Internationale Organisaties (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2000 Staatscourant 2000, 108 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Herbenoeming voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Dienst Wegverkeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2000 Staatscourant 2000, 108 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Overdrachtsregeling bevoegdheden landbouwwet 1966

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2000 Staatscourant 2000, 110 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Maandelijkse vergoeding Nationale Ombudsman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2000 Staatscourant 2000, 115 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties