Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de financiële situatie bij Amarantis

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stemming Download icon PDF (4 kB)

  Stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ( 32007 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Stemming Download icon PDF (0 kB)

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over prostitutie en mensenhandel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VSO vogelgriep

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stemming Download icon PDF (6 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VAO schaalgrootte in de intensieve veehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversieelverklaringen ( 33285 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie ( 33146 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie ( 33162 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal