Uw zoekopdracht heeft 466 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 54503 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 17 september 2018, kenmerk 2018-2173090/IT2014698, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Broxil 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie (RVG 02672)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 53428 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 september 2018, kenmerk 1416644-180650, houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid vanwege het opheffen van de vrijstelling van de meldingsplicht voor hepatitis C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2018 Staatscourant 2018, 53094 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2018, kenmerk 1409809-180131-PG, houdende intrekking van de Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland van 11 mei 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2018 Staatscourant 2018, 48987 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46538 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 juni 2018, kenmerk 1342565-176534-PZO, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering van prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2018 Staatscourant 2018, 36741 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2018, kenmerk 1360306-177661-MEVA, tot wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met het toevoegen van diverse opleidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 36262 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 35478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met subsidieverlening als bedoeld in de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2018 Staatscourant 2018, 27605 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (107 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 2018, kenmerk 1220157-166930-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten en nadere verpakkingseisen voor roken bestemde tabaksproducten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2018 Staatscourant 2018, 23779 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport