Uw zoekopdracht heeft 1268 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aankondiging publicatie instroompercentages WGA 2012, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17585 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2013, 2013-0000080592, tot wijziging van de regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17514 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2013, 2013-0000053208, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2013 Staatscourant 2013, 16285 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van 31 mei 2013, nr. IVV/BSB/2013/2013-0000059498, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2013 Staatscourant 2013, 16263 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (138 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit van [[ ]] houdende regels in verband met het vaststellen van het dagloon op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Dagloonbesluit werknemersverzekeringen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2013 Staatscourant 2013, 15103 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2013, nr. 2013-0000008838, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2013 Staatscourant 2013, 14933 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2013, 2013-0000020796, tot wijziging van de Regeling Wfsv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2013, 11592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2013, 2013-0000005741, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Tijdelijke wet pilot loondispensatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2013 Staatscourant 2013, 4582 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2013 Staatscourant 2013, 1040 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerpbesluit van ..., tot Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 265 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid