Uw zoekopdracht heeft 1268 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42718 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34336 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Defensie tot een uitkering in verband met blootstelling aan chroom-6

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2018 Staatscourant 2018, 31510 Ministerie van Defensie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2018, 2018-0000009105, tot aanpassing van de Regeling SUWI in verband met de herziening van de bijlagen bij de Regeling SUWI die betrekking hebben op de planning & control producten van de SUWI-organisaties en op de controleverklaring

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2018 Staatscourant 2018, 8771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve van de banenafspraak en de quotumheffing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2018 Staatscourant 2018, 1005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 72969 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68744 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68749 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68750 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen