Uw zoekopdracht heeft 836 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2013, 2013-0000053208, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2013 Staatscourant 2013, 16285 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van 31 mei 2013, nr. IVV/BSB/2013/2013-0000059498, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2013 Staatscourant 2013, 16263 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2013, nr. 2013-0000008838, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2013 Staatscourant 2013, 14933 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2013, 2013-0000020796, tot wijziging van de Regeling Wfsv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2013, 11592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2013, 2013-0000005741, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Tijdelijke wet pilot loondispensatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2013 Staatscourant 2013, 4582 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2013 Staatscourant 2013, 1040 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerpbesluit van ..., tot Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 265 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2012, nr. IVV 51458, tot het gelijkstellen met arbeidsuren, de wijze waarop gelijkstelling geschiedt, het buiten beschouwing laten van arbeidsuren, het meerdere keren in aanmerking nemen van kalenderweken en beëindiging van uitkeringsrechten (Gelijkstellingsregeling arbeidsuren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26779 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2012, WBJA/2012-0000051343, tot wijziging Regeling klokuren 2010 in verband met wijzigingen naar aanleiding van motie van voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26083 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000050548, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26027 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid