Uw zoekopdracht heeft 836 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66773 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2016, nr. 2016-0000194539, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in verband met het mogelijk maken van een aanvraag met terugwerkende kracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatscourant 2016, 51356 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2016, 2016-0000170426, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2016 Staatscourant 2016, 43020 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording van de subsidie aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2016, 38403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2015 Staatscourant 2015, 46006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 43964 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 43965 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2015, nr. 2015-0000298444, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de toerekening van ter beschikking gestelde arbeidsbeperkten tijdens de banenafspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43639 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2015 Staatscourant 2015, 42141 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2015 Staatscourant 2015, 36463 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid