Uw zoekopdracht heeft 68 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-04-2009 Staatscourant 2009, 67 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Waal; beschikking op grond van artikel 28 eerste lid van de Wet bodembescherming van Excluton Druten B.V. voor de uitvoering van een rivierkundige compensatiemaatregel in de gemeente Druten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2009 Staatscourant 2009, 63 Rijkswaterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving aanvraag vergunning Mergelbouwsteen P. Kleijnen te Sibbe-Valkenburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2009 Staatscourant 2009, 63 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Beleidsregels Actief Bodembeheer Maas en Beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2009 Staatscourant 2009, 47 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving aanvraag vergunning Akzo Nobel Salt te Delfzijl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2009 Staatscourant 2009, 34 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbeschikking op grond van artikel 29 Wbb juncto artikel 63a Wbb naar aanleiding van een melding namens de Dienst Landelijk Gebied voor het saneren van delen van de (water-)bodem op de locatie Oosterse Bekade Gorzen gelegen aan het Hollandsch Diep in de gemeente Cromstrijen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2009 Staatscourant 2009, 33 Rijkswaterstaat
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  SIKB legt ter kritiek beoordelingsrichtlijn, accreditatieschema en protocollen voor de monstername voor partijkeuring grond, bouwstoffen en granulaire afvalstoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2009 Staatscourant 2009, 29 overig
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2009 Staatscourant 2009, 23 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking Wet Bodembescherming (Wbb)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2009 Staatscourant 2009, 19 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving sanering delen van de (water)bodem in de Hollandsche IJssel in de gemeenten Moordrecht, Ouderkerk en Nieuwerkerk aan den IJssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2009 Staatscourant 2009, 18 Rijkswaterstaat