Uw zoekopdracht heeft 3480 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (13 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand juli 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2018 Staatscourant 2018, 45556 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (87 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 juli 2018, nr. IENW/BSK-2018/147628, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (wijzigingen rendement geur voor bepaalde luchtwassystemen en periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 39679 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juli 2018, nr. WJZ/18102268, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (vastlegging opvangcentra gewone zeehond en grijze zeehond en wijziging van enkele andere soortenbeschermingsbepalingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2018 Staatscourant 2018, 39569 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (9 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand juni 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 38548 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 5. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (1 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2018 Staatscourant 2018, 38108 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juli 2018 , nr. WJZ/18043012, tot wijziging van de Regeling marktordening vlees ter uitvoering van Verordeningen (EU) 2017/1182 en 2017/1184 van de Commissie en tot intrekking van de Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38567 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni 2018, nr. WJZ/17027562, houdende technische wijzigingen van verschillende ministeriële regelingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2018 Staatscourant 2018, 38015 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni 2018 nr. WJZ/18047389, tot wijziging van bijlage IV bij de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met paarden in natuurgebieden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2018 Staatscourant 2018, 32769 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (88 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet dieren in verband met de instelling van een Keuringsdienst roodvlees in slachterijen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36099 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (13 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand mei 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2018 Staatscourant 2018, 32106 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen