Uw zoekopdracht heeft 3481 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 oktober 2018, nr. WJZ/16112690, houdende wijziging van de Regeling handel levende dieren en levende producten in verband met een verduidelijking en aanvulling van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 576/2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2018 Staatscourant 2018, 57585 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (15 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand september 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2018 Staatscourant 2018, 56932 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 3. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (2 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2018 Staatscourant 2018, 56819 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 september 2018, nr. WJZ/17054192, tot wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s in verband met een wijziging van de voorschriften voor het verzamelen van schapen en geiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 53847 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Beleidsregel van de Minister voor Medische zorg van 24 september 2018, kenmerk 180448-1414411-PG, over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 54726 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (20 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand augustus 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2018 Staatscourant 2018, 51154 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Ontwerpregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van .........., nr. WJZ/18106786, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2018 Staatscourant 2018, 51704 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 6 september 2018, 1411752-180279-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren in verband met aanpassingen in de productiegebieden Veerse Meer en Oosterschelde Midden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2018 Staatscourant 2018, 51641 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2018 Staatscourant 2018, 50562 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen