Uw zoekopdracht heeft 3511 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (1 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65410 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19164763, tot Wijziging regeling handel levende dieren en levende producten in verband met voorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van paarden en sperma, eicellen en embryo's van paarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65335 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19168357, tot wijziging van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 over officiële controles

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64005 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/19014494, tot wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van een procedure voor de beoordeling van gidsen voor goede praktijken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64181 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/ 19245898, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 voor het jaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 64180 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (20 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand oktober 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 61254 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (130 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19256490, houdende de kwalificatie van activiteiten als ernstige inbreuken op het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61392 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (149 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19132632 , tot wijziging van diverse regelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61285 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2019 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59476 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (233 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2019 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59472 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)