Uw zoekopdracht heeft 3540 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (0 kB)

  Intrekking vergunning dierproeven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2019 Staatscourant 2019, 25677 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 2. Vergunningen Download icon PDF (0 kB)

  Verlening nieuwe vergunning dierproeven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2019 Staatscourant 2019, 25679 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging instellingsvergunning dierproeven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2019 Staatscourant 2019, 25687 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2019, nr. WJZ/18252729, tot wijziging van de Regeling preventie in verband met een wijziging van de voorschriften voor het bijladen van varkens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 24329 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (129 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011,152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L25)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 23313 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2019, nr. WJZ/19081656, tot wijziging van de Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB in verband met de uitvoering van de graasdierpremie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 24400 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2019, nr. WJZ/ 19077673, tot wijziging van de Regeling houders van dieren vanwege het schrappen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure bij het aanwijzen van diersoorten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 23307 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2019, nr. 19086190, houdende een correctiekorting op de diergezondheidsheffing voor bepaalde pluimveehouders voor 2018 (Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 23008 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2019, nr. WJZ/19094156, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met de definitieve vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2019 en, wat betreft de vangstmogelijkheden voor diepzeevissen, voor 2019 en 2020, alsmede de inwerkingtreding van het meerjarenplan westelijke wateren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 23012 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (16 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand maart 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2019 Staatscourant 2019, 19719 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen